Συνειδητοποίηση και κατανόηση της ύπαρξης (καιρικών φαινομένων)

Εγώ είμαι εγώ και δε μπορώ να το αρνηθώ.
Εγώ είμαι.
Εγώ.


Για να βρέξει, χόρεψε το χορό της βροχής.


Είτε βρέξει, είτε όχι.
Εγώ είμαι.
Εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: