Θλιβερό και αστείο

να ταυτίζεται ή να εναντιώνεται κανείς ακόμη και με πράματα όπως αυτώ το ορθογραφικό λάθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: